Förebygg och hantera hot och våld inom hälso- och sjukvård

Håller kurs om att förebygga och hantera hot och våld inom hälso- och sjukvård den 13 nov i Stockholm.  Vi kommer arbeta med frågor som: Faktorer som ökar risken för hotfulla situationer och hur de kan minimeras Strategier för att förebygga och minska risker Vetenskapliga perspektiv på aggressivitet och hotfulla klienter Metoder att hantera hotfulla… Fortsätt läsa

Hot och våld i arbetet har mer än fördubblats

”…5 procent av de förvärvsarbetande i åldern 16–64 år någon gång under de senaste 12 månaderna har varit utsatta för hot eller våld i arbetet. Det motsvarar ungefär 220 000 personer.” ”Att utsättas för hot och våld i arbetet är vanligare inom vissa branscher. Till exempel har 12 procent av dem som arbetar inom vård… Fortsätt läsa

Förebygg och hantera påverkansförsök

Talade 15/5 om att känna igen och motverka manipulation, trakasserier och hot under Partsrådets workshop om Brås handbok ”Att förebygga och hantera påverkansförsök”. Hur kan typiska tecken på påverkansförsök se ut? Varför räcker det inte med lågaffektivt bemötande? Hur kan myndighetspersoner bemöta påtryckningar av olika slag? De som utsätter myndighetspersoner för påverkansförsök kan göra det… Fortsätt läsa

Hot och våld mot psykologer

Blev intervjuad om hot och våld mot psykologer – när behandlingsperspektiv kan krocka med säkerhetsperspektiv. ”27 procent av psykologerna har utsatts för hot och våld i sitt yrke. Psykologen och författaren Alexander Tilly, som specialiserat sig på hot och våld i arbetslivet, rekommenderar psykologer att våga stå fast vid de spelregler man upprättat för relationen… Fortsätt läsa

Om hot i affärsförhandlingar

Prova DEAL-metoden nästa gång du förhandlar med någon som blir hotfull: ”Sooner or later, every negotiator faces threats at the bargaining table. How should you respond when the other side threatens to walk away, file a lawsuit, or damage your reputation? These negotiation tips will help.” Direct counterattacks are rarely the answer. Your threats may… Fortsätt läsa

Kvinnors roll i terroristnätverk?

Kvinnor har central roll i terroristnätverk på internet. Hur kommer det sig? När bl.a. Twitter och Facebook motarbetar innehåll som främjar terrorism har många flyttat till ryskbaserade Vkontakte. Forskare har analyserat deras inbördes relationer på Vkontakte och noterar då, möjligen överraskande, att över 40 % i sociala nätverk som stöder terrorism är kvinnor. Dessutom har… Fortsätt läsa

Socialpsykologisk forskning om terrorism

Vad säger socialpsykologisk forskning om terrorism? Sju studier – några klassiska och några nyare – och deras implikationer för arbete med att motverka politisk och religiös extremism. T.ex. om hur identitet påverkar viljan att offra sig för kollektivets skull och vilka motåtgärder som kan fungera: ”But claims that those who commit such acts are either… Fortsätt läsa

Sitter kriminalitet i generna…?

Är fattigdom och utsatthet roten till våldsbrott? Nej, inte enligt Amir Sariaslan, forskare vid KI, som studerar de underliggande mekanismerna som gör att vissa människor blir våldsamma. ”I en tidigare stor studie som han varit med att göra – den omfattade nästan två miljoner tvillingar och syskon – fann man att över 50 procent av… Fortsätt läsa

”Run, hide, fight” – funkar det?

”Run, hide, fight” är det gängse rådet i samband med skolskjutningar och liknande situationer med s.k. pågående dödligt våld. Men funkar det? Joseph LeDoux, professor vid NYU, menar att att dessa tre alternativ förutsätter att vi förmår göra medvetna val i situationer så hotfulla att många av oss sannolikt som första respons ”fryser”: ”Freezing is… Fortsätt läsa