Hur förhålla sig till terror i vardagen?

Terrordåd i Europa – ska vi fortsätta som vanligt eller vara på ständig vakt i dessa tider? Ingetdera… Här är några konkreta råd från Bruce Newsome som undervisar i bl.a. kontraterrorism vid University of California, Berkeley. ”Relaxed alert” eller avspänd uppmärksamhet innebär att vi är närvarande och observanta utan att aktivera för mycket stress. Ett… Fortsätt läsa

”..if you want to be good and do good, empathy is a poor guide”

”…if you want to be good and do good, empathy is a poor guide.” Högintressant läsning – för mycket empati är motsatsen till själviskhet men lika extremt. Kan liknas vid ilska – en känsla vi har nytta av som dock blir destruktiv i för stora doser. ”Strong inclination toward empathy comes with costs. Individuals scoring… Fortsätt läsa

Tidiga åtgärder i konflikter – 13 viktiga verktyg

En generell princip som gäller i de flesta typer av konflikter: det finns mycket att vinna med tidiga åtgärder! Innan allt för starka känslor väckts och innan någon part tappat ansiktet är det möjligt att undvika full konfrontation. Lika sant på arbetsplatser, i kundrelationer, i kärleksrelationer och i hotfulla eller våldsamma situationer. Lee Jay Berman,… Fortsätt läsa

Utbildning om krisstöd

Två gånger per år brukar Alexander Tilly vara med och hålla en tre dagar lång kurs om krisstöd för bevakningsbranschen. Målet med utbildningen är att ge deltagarna praktisk kunskap om stöd i samband med påfrestningar i arbetet.   Hot och våld påverkar oss starkt Deltagarna kommer från olika företag i bevakningsbranschen och många arbetar i… Fortsätt läsa

Webbutbildning om hot och våld för Socialtjänsten

Vi är mycket glada att vår webbutbildning om hot och våld för socialtjänsten uppskattas! Det var verkligen ett intressant och roligt projekt där vi hade förmånen att få träffa många erfarna och skickliga medarbetare inom Södermalms Stadsdelsförvaltning. Vi väntar med spänning på att utvärderingsarbetet ska bli klart och hittills ser det mycket lovande ut.  … Fortsätt läsa

Webbutbildning om bemötande för bevakningsbranschen

Webbutbildning om bemötande för bevakningsbranschen. Om kommunikation, stresshantering och juridik vid ingripanden i publika miljöer. I februari 2017 blev vår webbutbildning om kommunikation och bemötande för Bya färdig (Bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd). Den handlar om att hantera ingripanden på offentliga platser där det ofta samlas mycket folk vilket i sig kan bidra till ökad stress…. Fortsätt läsa

Hot och våld – politiker i Falun

”Då Brå frågade 9000 förtroendevalda politiker om de under året någon gång utsatts för olika former av trakasserier, hot eller våld i samband med sitt uppdrag som politiker svarade 20 % ja.” – (Studie genomförd 2012) ”Otillåten påverkan är ytterst en demokratifråga. Om medborgarna får bilden av att tjänstemän kan köpas eller påverkas av hot,… Fortsätt läsa

Webbutbildningar om hot och våld

Vi erbjuder skräddarsydda webbutbildningar om hot och våld, bemötande och konflikter. Vårt mål är produkter av absolut toppkvalitet med de bästa pedagogiska verktygen och de senaste tekniska lösningarna. Fördelarna med webbutbildning kan kombineras med seminarier med våra experter. Vi utvecklar utbildningar särskilt anpassade för verksamheter som socialtjänst, äldreomsorg, myndigheter, bevakning, bostadsbolag och vård.  Vårt team… Fortsätt läsa

Webbutbildning om hot och våld – Särskilt boende

Alexander har tillsammans med Sustainable Interaction byggt en interaktiv webbutbildning om konflikter, hot och våld inom Särskilt boende för Eksjö kommun. Deltagare kan i lugn och ro genomgå en omfattande kurs i sin läsplatta, dator eller smartphone. Kursens mål var att ge verktyg för att förebygga och hantera konflikter och hotfulla situationer. Det digitala formatet ger… Fortsätt läsa

Bemötande, hot och våld – Skånes universitetssjukhus

Sjukhus, vårdcentraler, psykiatriska akutmottagningar och förlossningsavdelningar är exempel på verksamheter som anlitar Alexander för utbildning om bemötande, hot och våld. Sjukdom, oro, stress och starka känslor är faktorer som ökar risken för frustration, aggressivitet, hot och våld. Kvinnosjukvården vid Skånes universitetssjukhus erbjuder vård och hjälp i samband med graviditet och förlossning. Barnmorskor, läkare och sjuksköterskor… Fortsätt läsa