Hur kan förtroendevalda politiker hantera hot?

Trakasserier, hot och våld mot politiker är ett allvarligt hot mot demokratin. Då Brå frågade 9000 förtroendevalda politiker om de under året (2012) någon gång utsatts för olika former av trakasserier hot eller våld i samband med sitt uppdrag som politiker svarade 20 % ja. Med anledning av en allt mer utsatt roll som politiker,… Fortsätt läsa

Blekinge Landsting vinnare av Security Awards 2015!

Alexander har sedan 2013 samarbetat med Landstinget i Blekinge och har både utbildat deras interna handledare om konflikter, hot och våld. Varje månad ger han storföreläsningar för dess anställda. Detta samarbete är en bidragande orsak till att Blekinge landsting vann Security Awards 2015. Blekinge landsting har flera engagerade och kunniga personer som brinner för arbetet… Fortsätt läsa

Utbildningar om hot och våld för Partille kommun har gett effekt!

Alexander har utbildat hundratals av de kommunanställda i Partille om bemötande, hot och våld efter att kommunens säkerhetssamordnare Henrik Gustafsson arbetat hårt för att frågorna skall prioriteras. Satsningen på säkerhetsutbildning tillsammans med säkrare lokaler har gett god effekt, nu minskar antalet fall av våld mot tjänstemän.   Från Partille Tidning: ”Färre brott mot tjänstemän” 5… Fortsätt läsa

Bemötande, hot och våld för socialtjänsten

Alexander Tilly föreläser om bemötande, hot och våld för socialtjänsten – förberedelser och bemötande avgörande för att minska risker. Centrum för kunskapsutveckling arrangerar konferenser för näringsliv och offentlig sektor, bl.a. för vård och socialtjänst. Denna föreläsning av Alexander riktades till alla som arbetar med ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten. Socialtjänstens uppdrag är att hjälpa personer att… Fortsätt läsa

Bemötande, hot och våld för Helsingborgshem

Varje år genomför Alexander Tilly och Erik Jönsson utbildningar om hot och våld för Helsingborgshem. De handlar om att kommunicera med upprörda personer, olika metoder att sätta gränser och att förbereda sig inför svåra situationer samt att vistas i olika typer av miljöer som kan vara riskfyllda. Personal inom bostadsbolag som Helsingborgshem hanterar en mängd… Fortsätt läsa

Bemötande, hot och våld för Domstolsverkets ordningsvakter

Ordningsvakter som arbetar inom Domstolsverket har i uppdrag att garantera ordning och säkerhet vid rättegångar och utgör därmed en viktig del i Sveriges rättskedja. Utbildning om bemötande, hot och våld för Domstolsverkets ordningsvakter med psykolog Alexander Tilly. Mycket står på spel vid många rättegångar och ordningsvakterna möter ofta starka känslor, aggressivitet och olika former av… Fortsätt läsa

Krisstöd för bevakningsbranschen

Utbildning om krisstöd för bevakningsbranschen. Att mötas av aggressivitet, hot och våld kan snabbt sätta djupa spår i människor. Modern krisforskning visar att just mänsklig fientlighet påverkar oss starkare än någon annan typ av händelse. Verksamheter där konflikter och fientlighet förekommer har både en skyldighet och mycket att vinna på att rusta sin personal för… Fortsätt läsa

Bussförare och tågvärdar utsätts för hot och våld

Hot och våld drabbar både bussförare och tågvärdar. Det finns en mängd uppmärksammade exempel på hur de utsätts för stenkastning, laserpekare, trakasserier och överfall.   Utbildning om för tågvärdar Just nu arbetar Alexander med en utbildning för tågvärdar genom Prevent. Pilotversioner av utbildningen genomförs 23 oktober samt 5 november 2015 då utvalda handledare förbereds att… Fortsätt läsa

Webbutbildning om hot och våld

Alexander Tilly erbjuder skräddarsydd webbutbildning om hot och våld tillsammans med företaget Sustainable Interaction Sustainable Interactions skapar e-learning av högsta internationella kvalitet, se hemsida SI. Det går att kombinera en interaktiv webbutbildning med uppföljande och fördjupande seminarier för att få det bästa av två världar enligt principen ”flipped-classroom”. Detta innebär att delar som traditionellt sett… Fortsätt läsa

Utbildning om hot och våld för Domstolsverket

Utbildning om bemötande, hot och våld för Domstolsverket med Alexander Tilly. I myndighetsutövning ingår att fatta beslut som berör människors liv. Beslut kan mötas med ilska, hot och våld. Alexander arbetar med flera av Sveriges myndigheter och en föreläsningsserie i fyra delar genomfördes för flera av Sveriges domstolar under våren. I kontakter mellan myndighet och… Fortsätt läsa