Nya rön om krisstöd – utbildning

Nya rön om krisstöd – en återkommande kurs för säkerhetsbranschen som ges två gånger per år. Aktuell forskning presenteras på ett enkelt och användbart sätt och tillämpas på deltagarnas egna erfarenheter och upplevelser. Diskussioner varvas med teori och övning. Kommentarer från utvärderingen som gav 5,8 av 6,0 möjliga ”Bästa utbildningen jag gått. Entusiasmerande ledare. Blev… Fortsätt läsa

Förebyggande arbete ger effekt mot hot och våld

Förebyggande arbete ger effekt mot hot och våld. Partille kommun har genomfört en framgångsrik storsatsning med Alexander Tilly. Nu har Antalet fall av våld mot tjänsteman har sjunkit dramatiskt, med ca 2/3 sedan 2013.   För att motverka hot och våld mot kommunanställda i Partille kommun, drev säkerhetssamordnare Henrik Gustafsson ett projekt inom hela kommunen. Psykolog… Fortsätt läsa

Stöd vid hotfulla situationer

Utbildning om stöd vid hotfulla situationer för Statistiska Centralbyråns (SCB) personal. Hembesök Det kan det uppstå obekväma eller hotfulla situationer då SCBs intervjuare gör hembesök. Att vistas i en okänd persons bostad innebär per definition vissa risker. I en främmande miljö finns en mängd okända faktorer. Vilka andra personer finns i bostaden, hundar, låsta dörrar,… Fortsätt läsa

Hot och våld inom socialtjänsten

Hot och våld inom socialtjänsten och vilket bemötande som fungerar – teman på en nationell konferens anordnad av Kompetensteamet. Socialtjänstens uppdrag är bl.a att hjälpa personer att klara försörjning på egen hand och att tills dess ge ekonomiskt bistånd. I detta arbete ingår att uppmuntra och stötta men också att ställa krav och sätta gränser…. Fortsätt läsa

Kommunikation och bemötande för larmoperatörer

Utbildning om kommunikation och bemötande för larmoperatörer med psykolog Alexander Tilly. Flera verksamheter har larmcentraler där det arbetar larmoperatörer, t.ex. SOS Alarm, Polismyndigheten och olika bevakningsföretag. Denna kurs riktade sig till larmoperatörer vid ett av de stora bevakningsföretagen där det även ingår kundtjänst-uppgifter. Utbildningens innehåll Kursen handlade både om svåra samtal med externa kontakter och… Fortsätt läsa

Hot och våld för kommuner

Alexander Tilly håller utbildningar om att förebygga och hantera hot och våld för anställda inom flera kommuner runt om i Sverige. Typiska risksituationer Inom kommunal verksamhet finns många yrkesgrupper som ofta möter upprörda, besvikna, arga, sorgsna, uppgivna eller aggressiva människor. Det kan handla om situationer då den kommunanställde behöver ge avslag, presentera beslut, säga nej,… Fortsätt läsa

Professionellt bemötande – svåra samtal och konflikter

Professionellt bemötande – en kurs för personal inom bevakningsbranschen med psykolog Alexander Tilly. Denna kurs riktar sig till personer inom bevakningsbranschen som kan möta upprörda, aggressiva eller hjälpsökande personer och människor i kris. Deltagare kommer från de stora bevakningsföretagen i Sverige som Securitas, G4S, Nokas och Loomis. De kan ha olika befattningar – allt ifrån… Fortsätt läsa

Nio sätt att agera i en hotfull situation – Gilla Jobbet, Älvsjömässan

Nio konkreta tips om du befinner dig mitt i en hotfull situation Arbetslivets mötesplats – Gilla Jobbet Klippet är en del av seminariet ”Så hanterar du en hotfull situation”, där du får ta del av nio tips om hur du kan agera i en hotfull situation. Seminariet är ett smakprov från eventet Gilla Jobbet på… Fortsätt läsa

Alexanders bok nominerad till årets HR-bok 2014

Tidningen ”Personal & Ledarskap” har nominerat Alexander Tillys bok ”Förebygg hot och våld på jobbet” till årets HR-bok. Boken Förebygg hot och våld på jobbet, nominerad till årets hr-bok, handlar om hur vi kan göra vårt arbete tryggare, enklare och säkrare. Boken är baserad på aktuell forskning och beprövad erfarenhet och ger dig konkreta tips… Fortsätt läsa

Myndigheter utsätts för hot och våld

Svenska myndigheter utsätts för hot och våld i samband med myndighetsutövning och beslut. I flera myndigheter hotas i snitt minst en person varje dag. DN uppmärksammar idag 8 dec 2014 problemet med att myndigheter utsätts för hot och våld: ”Bombdådet mot Rättscentrum i Malmö satte fokus på problemet med våld och hot mot anställda inom… Fortsätt läsa