Stress och dess konsekvenser – Elizabeth Stanley

Elisabeth Stanley i sin Ted-föreläsning om stress och vikten av återhämtning – mycket intressant! Elizabeth Stanley är associate professor i security studies på Edmund A. Walsh School of Foreign Service, Georgetown University. Grundare av non-profit Mind Fitness Training Institute med erfarenhet från amerikanska armén och uppdrag i Korea, Tyskland och Balkan. Hon är specialist på… Fortsätt läsa

Alexander Tilly på Skyddsmässan

Alexander föreläste på Skyddsmässan om hot och våld och hur vi människor påverkas av att arbeta med konflikter. Viktigt för alla som arbetar med ordningshållning eller på andra sätt möter fientlighet och konflikter i sitt jobb. Psykolog Alexander Tilly på Skyddsmässan om hot och våld och hur vi människor påverkas av fientlighet – det förändrar… Fortsätt läsa

Krisstöd – en kurs i tre dagar

Bevakningsbranschen förstår vikten av stöd och återhämtning Bevakningsbranschens återkommande utbildning om krisstöd genomförs under tre intensiva dagar. Branschen har fått upp ögonen för hur starkt personal påverkas av att verka i utsatta miljöer. Därför investeras mer resurser i att förebygga negativ påverkan. Genom dessa utbildningsinsatser lär sig allt fler hur de kan rusta sig inför… Fortsätt läsa

Kamratstöd för G4S

Hot och våld är det vi människor tar allra mest illa vid oss av att möta. Utbildning i kamratstöd för G4S, ett av världens största säkerhetsföretag. Bevakningsbranschen är statistiskt sett mycket utsatt för hot och våld. Många arbetsuppgifter innebär att sätta gränser vilket ofta medför olika former av reaktioner, inklusive fientlighet från motparten. Aktuell forskning… Fortsätt läsa

Handledarutbildning om hot och våld

Psykolog Alexander Tilly anlitas för att designa och genomföra handledarutbildning om hot och våld. Konceptet att låta personer inom verksamheten utbilda sina kollegor kan ha flera fördelar jämfört med att anlita externa resurser. Kompetensen skapas och behålls inom organisationen och Det kan finnas ett förtroendekapital och en igenkänningsfaktor hos interna handledare. Handledarutbildning om hot och… Fortsätt läsa

Train the trainers – handledarutbildning hot och våld

Handledarutbildning om hot och våld Train the trainers – att utbilda personer som själva ska leda utbildningar. Detta är ofta mycket tacksamma uppdrag då motivationen brukar vara väldigt hög. Så även denna gång! Blekinge landsting satsar på att förebygga hotfulla situationer genom att utbilda handplockade handledare vilka i sin tur kommer att hålla seminarier med… Fortsätt läsa

Säkerhet vid hembesök

Säkerhet vid hembesök – många yrkesgrupper besöker andras bostäder Säkerhet vid hembesök är av största vikt för en mängd yrkesroller. Reparatörer, besiktningsmän, hemtjänst är några exempel. Att vistas i en okänd persons bostad innebär per definition vissa risker. I en främmande miljö finns en mängd okända faktorer. Andra personer kan finnas i bostaden, hundar, låsta… Fortsätt läsa

Kommunal säkerhet

Kommuner, landsting, myndigheter och större företag är typiska uppdragsgivare för Alexander. Avslag vid myndighetsbeslut, negativa besked av andra slag, olika sjukdomstillstånd och påverkan av alkohol eller droger är typiska situationer och omständigheter som ökar risken för konfrontation. Genom analys av konkreta exempel fördjupas den teoretiska förståelsen och möjligheten till förändring ökar. Några kommentarer från en… Fortsätt läsa

Krisutbildning för kommuner

Krisutbildning för kommuner. Ett återkommande uppdrag för Alexander är att träna personer som ingår i kommuners POSOM-grupper (psykiskt och socialt omhändertagande). Personer som kan kallas in som resurser i händelse av kris eller katastrof. Krisutbildning för Kalmar kommun  Deltagarna är personer från socialtjänst, sjukvård, skola, räddningstjänst eller frivilligorganisationer. Vi arbetar praktiskt med verkliga case eller… Fortsätt läsa

Säkerhetschef – certifierande utbildning

Utbildning hos SSF ”SSF Säkerhetschef är en ettårig diplomutbildning som strävar efter en helhetssyn – säkerhetsämnena alterneras med ämnen inom affärsmannaskap. Teori kombineras med övningar, case-studier och ett projektarbete. Målsättningen är att göra ditt tunga säkerhetsansvar lite lättare att hantera. Dessutom får du ett nätverk med verksamma från andra branscher. De kan bidra med unika… Fortsätt läsa