Förebygg och hantera hot och våld inom hälso- och sjukvård

Håller kurs om att förebygga och hantera hot och våld inom hälso- och sjukvård den 13 nov i Stockholm. 

Vi kommer arbeta med frågor som:

  • Faktorer som ökar risken för hotfulla situationer och hur de kan minimeras
  • Strategier för att förebygga och minska risker
  • Vetenskapliga perspektiv på aggressivitet och hotfulla klienter
  • Metoder att hantera hotfulla situationer akut
  • Verktyg för att ge negativa besked och upprätthålla viktiga principer och regler
  • Enkla modeller för analys av svåra situationer
  • Lågaffektiva principer
  • Aktuell lagstiftning och rutiner

Väl mött!

Arrangör är Dagens Medicin Utbildning och kursansvarig Magnus Norrman – magnus.norrman@bbm.bonnier.se 070 729 37 21

https://www.dagensmedicin.se/utbildning/forebygg-och-hantera-hot-och-vald/