Hot och våld i arbetet har mer än fördubblats

”…5 procent av de förvärvsarbetande i åldern 16–64 år någon gång under de senaste 12 månaderna har varit utsatta för hot eller våld i arbetet. Det motsvarar ungefär 220 000 personer.”

”Att utsättas för hot och våld i arbetet är vanligare inom vissa branscher. Till exempel har 12 procent av dem som arbetar inom vård och omsorg varit utsatta för hot eller våld, liksom 9 procent av dem som arbetar inom transportnäringen, 7 procent inom offentlig förvaltning och 6 procent inom utbildning.”

Bekymmersam utveckling. Statistiken speglar de observationer vi gör då vi arbetar med en mängd olika branscher.

Verksamheter som tidigt tar dessa frågor på allvar genom att utbilda personal, erbjuda stöd och genomlysa rutiner gör en klok investering.

scb