”Run, hide, fight” – funkar det?

”Run, hide, fight” är det gängse rådet i samband med skolskjutningar och liknande situationer med s.k. pågående dödligt våld. Men funkar det?

Joseph LeDoux, professor vid NYU, menar att att dessa tre alternativ förutsätter att vi förmår göra medvetna val i situationer så hotfulla att många av oss sannolikt som första respons ”fryser”:

”Freezing is not a choice. It is a built-in impulse controlled by ancient circuits in the brain involving the amygdala and its neural partners, and is automatically set into motion by external threats.

By contrast, the kinds of intentional actions implied by “run, hide, fight” require newer circuits in the neocortex.

Contemporary science has refined the old “fight or flight” concept — the idea that those are the two hard-wired options when in mortal danger — to the updated “freeze, flee, fight.” ”

Vi håller just nu på att utveckla webbutbildning om pågående dödligt våld för skolor. Att förkorta tiden då många som reflex ”fryser” kommer vara ett av målen, samt att formulera kunskap om det allra värsta utan att det resulterar i ännu mer rädsla.

https://www.nytimes.com/2015/12/20/opinion/sunday/run-hide-fight-is-not-how-our-brains-work.html