Sitter kriminalitet i generna…?

Är fattigdom och utsatthet roten till våldsbrott? Nej, inte enligt Amir Sariaslan, forskare vid KI, som studerar de underliggande mekanismerna som gör att vissa människor blir våldsamma.

”I en tidigare stor studie som han varit med att göra – den omfattade nästan två miljoner tvillingar och syskon – fann man att över 50 procent av kriminaliteten kunde hänvisas till ärftliga faktorer, och knappt 15 procent till den miljö syskonen och tvillingarna delade.”

”Gener och miljö är inte åtskilda, de sitter ihop. Miljön skapas till stor del av ärftliga egenskaper, men inte enbart av dem.”

”– Det finns en rädsla för att diskutera genernas betydelse för kriminalitet. Jag tycker det är synd, för det hindrar oss att söka efter bättre lösningar.”

Amir Sariaslans forskningsresultat fick inte det gehör han hoppats på så nu byter han inriktning. Det är kontroversiellt att förklara våld med arv eftersom det kan förväxlas med genetisk determinism.

https://kit.se/2017/06/16/88686/del-3-tank-om-det-sitter-i-generna/