UTBILDNINGAR

För att överbygga klyftan mellan utbildning och vardag skapar vi skräddarsydda webbutbildningar om bemötande, hot och våld. Tillsammans med föreläsningar och seminarier kan detta skapa verklig förändring. Vårt mål är produkter av absolut toppkvalitet med de bästa pedagogiska verktygen och de senaste tekniska lösningarna.

Utbildningsinsatser som strävar efter bestående kunskap behöver ingå i ett långsiktigt sammanhang. Våra webbutbildningar skapar en bestående plattform som kan kompletteras med föreläsningar eller seminarier där vi arbetar med era egna exempel.

Vi anpassar webbutbildningar helt efter kundens önskemål. Filmscener, intervjuer och expertanalys blandas med interaktiva moment som quizar och reflektionsfrågor. Förebilder och goda exempel från er verksamhet varvas med typiska situationer och problem.

Våra experter väver in generella principer i diskussioner om filmscener för att konkretisera teori och göra den praktiskt användbar. Utbildningen delas in i korta avsnitt vilket hjälper deltagaren behålla ett aktivt fokus.  Allt innehåll bygger på forskning och beprövad erfarenhet.

Tillsammans med företaget Sustainable Interaction utvecklar Alexander och vårt team av experter den senaste generationens interaktiva webbutbildningar om bemötande, trygghet och säkerhet.

Några omdömen från vår webbutbildning för socialtjänsten:

”Mycket bra och nyttig utbildning som tog upp mycket information jag kan ha nytta av.”

”Bra att man kunde genomföra utbildningen i sin egen takt! Bra tips.”

 ”Mycket bra, både utbildningen online och seminariet! All personal borde få gå.”

 ”Bra att sitta i lugn och ro vid egen dator och bestämma själv när jag ville göra det. Mycket intressant och lärorikt.”

Kontakta Alexander om du vill veta mer.

 

Statskontorets rapport ”Myndigheternas arbete mot trakasserier, hot och våld” från 2018:

”Regelbundna och verksamhetsanpassade utbildningar för medarbetare och chefer är den insats som flest myndigheter nämner som en framgångsfaktor. Utbildningar och träning i bemötande och kommunikation är särskilt värdefulla. Däremot har knappt 30 procent av myndigheterna utbildat cheferna i frågor om trakasserier, hot och våld.”

Flera faktorer som påverkar möjligheten att få effekt av det förebyggande arbetet nämns, bl.a. tidsbrist, svårigheter att nå ut med information och att hålla kunskap aktuell.

Denna skrift är som ett reklamblad för våra webbutbildningar eftersom de löser flera problem de intervjuade beskriver. Dessutom frigörs tid att arbeta praktiskt när medarbetare väl samlas!

 

Varför webbutbildning?

 • Deltagaren kan genomföra en utbildning i små portioner, göra om vissa moment och gå tillbaka till olika delar.
 • En organisation kan standardisera information och kunskap samt göra den konstant tillgänglig för alla medarbetare.
 • Med interaktiva utbildningar kan man arbeta med attitydmätningar, uppföljning och utvärderingar av flera organisatoriska aspekter såsom, kultur, klimat och processer.
 • Det går att nå deltagare som varit sjuka eller borta från arbetsplatsen och alla kan genomföra utbildningar i den miljö som passar.
 • Det blir möjligt att systematisera kompetensutveckling, vilket är en av grundförutsättningarna för organisatorisk utveckling.
 • Den flexibilitet interaktiva utbildningar medför ger även ekonomiska fördelar med att låta deltagare göra saker i egen takt i självvald miljö. Att frigöra personal från gängse arbetsuppgifter och att samla deltagare på konferensanläggningar brukar bli kostsamt.
 • En interaktiv webbutbildning har mycket längre livslängd än en föreläsning.

 

… men vi tror på att ses i verkligheten! 

Efter en webbutbildning kan Alexander eller någon expert från vårt team genomföra seminarier där modeller och principer appliceras på djupet. Denna form av ”flipped classroom” gör att vi kan nå längre och få mer effekt eftersom deltagarna redan har goda förkunskaper. Seminarier ägnas åt aktuella case och verkliga händelser.

Kombinationen av interaktiv webbutbildning och traditionella seminarier förenar det bästa av två världar och ger förutsättningar för djupa och bestående lärdomar.

 

Hur designas en webbutbildning?

Vi anpassar webbutbildningar helt efter kundens önskemål. Filmscener, intervjuer och expertanalys blandas med interaktiva moment som quizar och reflektionsfrågor. Förebilder och goda exempel från er verksamhet varvas med typiska situationer och problem. Våra experter väver in generella principer i diskussioner om filmscener för att konkretisera teori och göra den praktiskt användbar. Utbildningen delas in i korta avsnitt vilket hjälper deltagaren behålla ett aktivt fokus. 

Omfattningen avgör ni – 15 min eller flera timmar, ni bestämmer! Allt material kan textas eller dubbas till önskade språk.

Vi är väldigt glada att vår skräddarsydda webbutbildning om att ingripa i publika miljöer blev så uppskattad:

Hela utbildningen håller en mycket hög kvalité. Mycket proffsig produktion som vi gärna visar upp för våra kunder, myndigheter eller allmänheten.

Genom att använda film som utbildningsmetod bygger vi broar med verkligheten för våra kursdeltagare. Vi kan visa väl kända problem, skapa en medvetenhet och ett engagemang, samt ge kursdeltagarna en eller flera lösningsalternativ. När deltagarna avslutat utbildningen så gör de det med en positiv målbild och med konkreta råd och tips om hur man kan hantera komplicerade situationer, som att bli filmad vid t.ex. ett ingripande.

– Per Martelius, Projektledare/Utbildningsledare, Bya – Bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd

 

Kontakta Alexander om du vill veta mer om hur våra interaktiva webbutbildningar kan anpassas till just er verksamhet.

Vilket innehåll kan våra webbutbildningar ha?

 • Kommunikation och bemötande – hur hantera aggressiva personer och möta ilska eller andra starka känslor? Metoder från polisens kris- och gisslanförhandling.
 • Konfliktförståelse – Vad ökar risken för upptrappning? Kunskap om olika former av aggressivitet och hur de kan bemötas.
 • Hot- och riskbedömningar – Vilka hot behöver tas på större allvar än andra?
 • Psykisk ohälsa och osynliga funktionsnedsättningar – Hur bemöta personer med t.ex. autism, hjärnskador, demenssjukdom, adhd eller intellektuell funktionsnedsättning?
 • Lågaffektivt bemötande och motiverande samtal – Metodik utvecklad för behandling som också är användbar ur ett säkerhetsperspektiv.
 • Värdera och bemöta suicidhot – Vad ska man säga om någon hotar att ta sitt liv? Tips och råd samt fällor att undvika.
 • Alkohol och droger – Hur bemöta påverkade personer och personer med missbruksproblem?
 • Självinsikt – Hur använda och utveckla egna personlighetsresurser i konfliktsituationer? Hur undvika att låta sig provoceras?
 • Mental förberedelse – Den som är förberedd kan agera klokare, snabbare och har större chans att behålla lugnet. Hur utvecklar man avspänd uppmärksamhet?
 • Krisstöd – Fientlighet och hot påverkar människan starkt. Hur kan man bäst ta hand om sig själv och andra? Nya rön inom forskningen krockar med gamla föreställningar om krisstöd.
 • Grupp och organisation – Vilken roll spelar ledarskap och gruppklimat i utsatta lägen.
 • Rutiner – Hur skapar man rutiner som faktiskt följs? Lär dig genomföra riskanalyser och få hjälp av checklistor.

 

Självförsvarskurser 

Det krävs en hel del övning för att självförsvarstekniker ska kunna tillämpas under stress eller rädsla. För nybörjare föreslår vi därför regelbunden träning snarare än ”prova på”-kurser då dessa riskerar att ge en falsk trygghet. För erfarna utövare kan däremot ett enstaka tillfälle ge inspiration och förfina de tekniker som redan används, t.ex. för personal inom bevakning, säkerhet, kriminalvård eller polis.

 

Några av Alexanders kunder