Webbutbildningar om hot och våld

Interaktiva utbildningar - Alexander Tilly

Alexander Tilly erbjuder interaktiva webbutbildningar om hot och våld tillsammans med Sustainable Interaction, ett svenskt företag som arbetar internationellt med den senaste generationens webblösningar.

Divide_377081_7

Webbutbildningar om hot och våld ger en mängd möjligheter

 • Deltagaren kan genomföra en utbildning i små portioner, göra om vissa moment och gå tillbaka till olika delar.
 • En organisation kan standardisera information och kunskap samt göra den konstant tillgänglig för alla medarbetare.
 • Med interaktiva utbildningar kan man arbeta med attitydmätningar, uppföljning och utvärderingar av flera organisatoriska aspekter såsom, kultur, klimat och processer.
 • Det går att nå deltagare som varit sjuka eller borta från arbetsplatsen. Alla kan genomföra utbildningar i den miljö som passar.
 • Det blir möjligt att systematisera kompetensutveckling, vilket är en av grundförutsättningarna för organisatorisk utveckling.
 • Webbutbildningar ger även ekonomiska fördelar med att låta deltagare göra saker i egen takt i självvald miljö. Att frigöra personal från ordinarie arbetsuppgifter och att samla deltagare på konferensanläggningar brukar bli kostsamt.
 • En interaktiv webbutbildning har mycket längre livslängd än en föreläsning.

Seminarier efter genomförd webbutbildning

 • Efter en genomförd webbutbildning kan en expert från vårt team komma och hålla seminarier där modeller och principer appliceras på djupet tillsammans med deltagarna.
 • Denna form av ”flipped classroom” gör att seminarier kan nå längre och få mer effekt eftersom deltagarna har goda förkunskaper från den interaktiva utbildningen.
 • Under uppföljande seminarier kan vi arbeta med aktuella case och verkliga händelser.
 • Kombinationen av interaktiv webbutbildning och traditionella seminarier förenar det bästa av två världar och ger förutsättningar för djupa och bestående lärdomar.

 

Kontakta Alexander om du vill veta mer om hur våra interaktiva webbutbildningar kan anpassas till just er verksamhet!