Arbetsmiljöverket inspekterar arbetsplatser för att identifiera risker för hot och våld

Arbetsmiljöverket inspekterar arbetsplatser för att identifiera risker för hot och våld. Syftet är att få arbetsgivare att vidta åtgärder.

Att utsättas för hot eller våld kan medföra oro, minskad tillit, stress eller bestående krisreaktioner. En organisation kan påverkas genom sjukskrivningar, skadat förtroende och personalomsättning. Det finns stora fördelar med att vara proaktiv. Det kräver mindre resurser att förebygga risker än att hantera krisreaktioner och stress. Trygghet och säkerhet ökar med regelbunden och verksamhetsanpassad utbildning.

"2 000 arbetsplatser och branscher berörs av inspektionerna inom Kriminalvården, Primärvården, Ambulanssjukvården, HVB-hem, reklam- och webbyråer, teater- och kultursektorn och butikskontrollanter. Inspektionerna kommer att anpassas efter verksamheterna på de olika arbetsplatserna. Fokus ligger på riskerna för hot och våld, ohälsosamma arbetstider och arbetsbelastning samt kränkande särbehandling."

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/over-en-miljon-svenskar-har-halsoproblem-av-jobbet

Alex Tilly