Föreläsning för Beroendecentrum Stockholm

Tack Beroendecentrum Stockholm för spännande eftermiddag om att förebygga hot och våld på Piperska Muren. Alltid givande att träffa erfarna praktiker och resonera kring vad som verkligen fungerar.

Vi pratade om olika typer av aggression och att det ofta finns mycket kunskap och erfarenhet kring att hantera känslomässigt upprörda personer. Lugn, affektsmitta och undersökande frågor är några nycklar.

Personer som använder mer beräknande hot och påtryckningar kan vara svårare att möta. Den som inte är upprörd, utan iskallt hotfull, behöver ju inte i första hand lugnas. En del av lösningen är då att tidigt identifiera risksignaler, behålla kontroll över miljön genom avstånd, numerär, placering och val av plats, för att undvika att försätta sig i en utsatt situation.

Med hjälp av ett lugnt men tydligt kroppsspråk, genom att beskriva situationen och dess konsekvenser, vädja till motpartens egenintresse, med ”papegojan”, motfrågor och alternativ, kan upptrappning motverkas och verbala hot bemötas. Matcha rätt kommunikation med den typ av beteende du möter.

Alex Tilly