Handledarutbildning om kundpsykologi för SJ

Uppdrag från SJ Götalandståg att utbilda interna handledare inom service och säkerhet. Vi ska skapa en utbildning om kundpsykologi som ska förbereda handledarna att själva hålla utbildningar för sina kollegor.

För att handledarutbildningar ska lyckas behöver de ingå i ett större sammanhang där man arbetar systematiskt med frågorna. SJ Götalandståg och Hege Kristiansen väljer också ut sina instruktörer noga och ger dem gediget stöd. Därför ser jag verkligen fram emot detta projekt!

Men utan rätt förutsättningar räcker tyvärr inte den enskildes skicklighet särskilt långt.

Läs om vardagen för tågvärdar i Skåne:

"Fyra gånger per dag hotas tågpersonalen i Skåne. Hoten och trakasserierna ökar mot tågvärdarna på Pågatågen och Öresundstågen – trots att det numera finns övervakningskameror i samtliga vagnar. För att undvika hotfulla situationer struntar tågvärdarna allt oftare i att kontrollera biljetterna för vissa resenärer."

Trots kända gärningspersoner och händelser som fångats av övervakningskameror, läggs många utredningar ned av polisen.

Hot ökar om det lönar sig att vara hotfull.

Sedan 2012 har hot och våld mot tågpersonal fördubblats.

När SJ tar över driften av Öresundstågen 2020 kommer de öka personalen ombord, ett steg i rätt riktning.

https://www.sydsvenskan.se/2019-06-01/fyra-ganger-per-dag-hotas-tagpersonalen-i-skane

Alex Tilly