Svenska Kyrkan i utlandet

Hösten startar med flera spännande och meningsfulla uppdrag.

Jag hade förmånen att under en dag få träffa anställda och förtroendevalda inom Svenska Kyrkan i utlandet under en konferens i Uppsala - Mötesplats 2019.

Svenska kyrkan i utlandet möter människor i både glädje och sorg. Vi arbetade med svåra samtal, som att bemöta starka känslor och aggression i samband med t.ex. fängelsebesök, psykisk ohälsa, missbruk och kriser som berör svenskar utomlands.

Tack för stort engagemang och insiktsfulla diskussioner med exempel från bl.a. Los Angeles, Berlin, Bangkok, London, Cypern, Norge och Rom! Tack Annika Gustafsson.

Alex Tilly