Hot och våld på bibliotek?

Svt rapporterar om en utveckling som speglar de samtal jag har med kursdeltagare ute i landet. I förra veckan besökte jag Skellefteå kommun för två dagar med Kultur- och fritidskontoret. 

Några av de jag träffade arbetar vid stadens bibliotek och de är specialister på litteratur, läsfrämjande och informationssökning snarare än på att hantera hotfulla ungdomsgäng eller berusade personer. 

Många yrken som tidigare varit fredade, utsätts idag för större risker. Arbetsgivare som investerar i förebyggande arbetsmiljö- och säkerhetsarbete tjänar på det i längden eftersom hot och våld bidrar till sjukskrivningar, arbetsskador och förlust av viktig kompetens.

“Arbetsmiljön på svenska bibliotek har försämrats sedan 2017, enligt en ny enkätundersökning bland 1 600 svenska bibliotekarier. Social oro och våldsamma incidenter har ökat, samtidigt som hälften av folkbiblioteken i undersökningen uppger att droghandel ägt rum i lokalerna. Värst är situationen i förorter och småstäder, enligt de svarande.”

“I ”Samhället drar sig tillbaka – en rapport om arbetsmiljön på våra bibliotek” berättar 1 618 svenska bibliotekarier om en dyster utveckling på flera områden. Det största problemet enligt de svarande är social oro, som ökat från 73 procent 2017 till att förekomma på 81 procent av svenska bibliotek idag. Med social oro åsyftas bråk, onykterhet och aggressivitet mot personal eller besökare.”

Artikel på svt.se

Alex Tilly