företagsanpassade utbildningar

FÖREBYGG KONFLIKTER, HOT OCH VÅLD

steck_rod2.gif
 
 
Alex5-Hero_2.jpg

ARBETSMILJÖ och säkerhet

Skapa trygghet med Sveriges ledande experter

Vi är specialiserade på utbildningar om konflikter, hot och våld i tre olika format.

 • Webbutbildning anpassad för er organisation

 • Seminarium där vi arbetar med era exempel

 • Föreläsning för stora eller små grupper

Vi utbildar alla typer av privat och offentlig verksamhet och är stolta över att anlitas av Domstolsverket, Polismyndigheten, Uppsala universitet, ICA, LO, Familjebostäder, Nokas, Stockholms stad, Göteborgs stad, Malmö stad, Stockholmshem, PostNord, Skånes universitetssjukhus och Capio.

 
 
Alexander Offerings02_03.png
kvinna-skarm.jpg
 

Vad är unikt med oss?

Teori, praktik och teknik

 • Vi kombinerar forskningsförankring, den senaste digitala tekniken och stor erfarenhet av att möta våld.

 • Vi förenar metoder från psykologi, säkerhet och pedagogik.

 • Våra webbkurser är mer än en utbildningsfilm - mät, utvärdera och repetera - arbetsmiljöarbete med effekt.

 • Vi skapar ett skräddarsytt koncept tillsammans och lyfter fram er organisations erfarenheter och exempel.

“..en väldigt kundanpassad utbildning med tydlig verksamhetsanknytning, ett verkligt medarbetarinriktat tilltal, verktyg för utvärdering och ett flexibelt samt kostnadseffektivt paket med ett stort värde för oss.”

Hanna Jakhammer, avdelningschef, Stockholms stad, 2017

Varför utbilda personal om trygghet och säkerhet?

Kunskap förebygger

Aggression, hot och våld kan orsaka stress, oro, minskad tillit och olika krisreaktioner. En organisation påverkas genom sjukskrivningar, skadat förtroende och personalomsättning.

 • Våra utbildningar ger kunskap om att förebygga hot och våld

 • Att förebygga kräver mindre resurser än att reagera i efterhand

 • Arbetsgivaren har ansvar att utbilda och rusta sin personal

 • Våra utbildningar hjälper arbetsgivare att ta sitt arbetsmiljöansvar

Alex1.jpg
steck_rod2.gif
 

kunder och deltagare om våra webbutbildningar och föreläsningar

“Webbutbildningen har varit jättebra och uppskattad av alla jag pratat med. Den är ”lätt” att ta till sig och har många igenkänningsfaktorer. Uppsamlingen med Erik var toppenbra. Erik gav ytterligare dimensioner som vi inte tänkt på tidigare.”

Pernilla Brag, Enhetschef, Trollhättan stad, okt 2018

”Ett lättförståeligt utbildningsmaterial i ett svårt ämne. Professionellt presenterat – ger kunskaper som passar såväl vid myndighetsutövande som inom vård och omsorg”

Anna-Carin Abrahamsson, Arbetsmiljöingenjör, Hudiksvalls kommun, juli 2018

”Otroligt bra, man behöver definitivt inte powerpoint för att hålla en föreläsning vid liv.”

Deltagare om Alexanders föreläsning om hot och våld för myndigheter

“Psykologen Alexander Tilly var helt fantastisk att lyssna på!”

Deltagare om Alexander föreläsning för Partsrådet om otillåten påverkan mot myndigheter

 
 

Vi arbetar i många branscher

Kunder och uppdrag

 
 
logos_02.jpg