Förebygg konflikter, hot och våld

Vi kombinerar evidensbaserad kunskap med omfattande erfarenhet av våldsamma miljöer - det hjälper oss att förstå komplexa situationer och anpassa praktiska verktyg till just er verksamhet.

Våra utbildningar bidrar till en säkrare och tryggare vardag inom vård, omsorg, myndigheter, bevakning, handel, transport, skola och service.

Föreläsning

 • Väck intresse med en inspirationsföreläsning.

 • Starta upp ert långsiktiga arbete med en utbildning.

 • Vi utformar innehållet efter era behov.

Seminarium

 • Följ upp webbutbildning med seminarium där vi arbetar praktiskt.

 • Vi arbetar med de områden ni efterfrågar; kundmöten, telefonkontakter, hembesök, myndighetsutövning, arbete med särskilda klientgrupper eller fysiska metoder.

Uppföljning och fortsättning

 • Vi bistår med stöd och råd när ni följer upp webbutbildningen.

 • Vi hjälper er att förfina handlingsplaner, rutiner och policydokument.

 • Tillsammans kan vi planera uppföljning, repetition och långsiktiga strategier.

 
 
Alex1.jpg

"Konkreta tips som var lätta att bryta ner till "sitt eget" förhållningssätt. Intressant hela vägen. Mycket ny kunskap."

Deltagare, föreläsning om hot och våld för kommuner

 
steck_rod2.gif
 

Bestående lärdomar

Vi fördjupar och befäster kunskaper från webbutbildningen under seminarier med er, där vi tillsammans arbetar med era exempel och verkliga händelser.

Denna form av ”blandat lärande” gör att vi kan nå längre och få mer effekt än vid traditionell föreläsning, eftersom deltagarna redan har goda förkunskaper.

Kombinationen av interaktiv webbutbildning och traditionella seminarier förenar det bästa av två världar och ger förutsättningar för djupa och bestående lärdomar.

 
 
 
 
steck_rod2.gif
 
Alex2.jpg
hero_seminar2.jpg

”Superbra! Otroligt värdefullt! Jätteduktig föreläsare som gav konkreta tips, råd och exempel.”

Deltagare föreläsning om hot och våld för myndigheter, 2017

 

väck intresse och engagemang

Föreläsningar för olika målgrupper

Vi anpassar föreläsningar till er verksamhet och utgår från deltagarnas egen vardag. Forskningsbaserad kunskap om våld, aggressivitet och kommunikation varvas med välbeprövade metoder och egna erfarenheter.

Våra föreläsningar innehåller de områden ni behöver.

 • Svåra samtal - besvärliga kunder, krävande klienter och konfliktfyllda situationer.

 • Kommunikation och bemötande – hantera aggressiva personer och människor i kris.

 • Riskfaktorer och konfliktförståelse – när ökar risken för hot och våld? Varför hjälper det att förstå motpartens syn på situationen?

 • Typer av aggression - olika former av gränsöverskridande beteenden och hur de bäst bemöts.

 • Hotfulla beteenden - hantera och värdera olika former av hot.

 • Självinsikt – använd dina personliga resurser, känn till egna mönster och triggers.

 • Mental förberedelse – agera klokare, snabbare och lugnare med rätt förberedelser.

 • Konfliktpsykologi - hur påverkas vi i hotfulla situationer? Hur fatta beslut under stark stress?

 • Krisstöd – metoder att ta hand om sig själv och stötta andra.

Vi varvar diskussion, föreläsning, film och övning. Utbildningarna ger praktiskt användbara verktyg. Välj halv- eller heldagar och stora eller små grupper. Vi behöver endast whiteboard, blädderblock och projektor.

 
 
 
 

Sagt om våra föreläsningar

konferance.jpg
 

”Helt suverän, fångade föreläsningen, jag kommer att ha med mig länge. Högsta betyg.”

Deltagare föreläsning hot och våld för myndigheter, 2016

 ”Mycket användbart i vardagen både privat och på jobbet. Fantastisk föreläsare”

Deltagare förelåsning om hot och våld för kommuner, 2018

”Mkt bra! Alexander lyckades ta våra praktiska exempel och väva in i sin föreläsning – gjorde att föreläsningen kändes skräddarsydd för oss.”

Deltagare föreläsning hot och våld inom vården, 2017

 
steck_rod2.gif
 

INSIKTER & ÅSIKTER, ARTIKLAR & KUNSKAP

Bloggen

Följ vårt arbete med att göra svenska arbetsplatser tryggare och säkrare.

Läs om våra projekt och hitta aktuella studier och artiklar om allt som berör säkerhet, konflikter, hot och våld.

 
 
Blogg_3.jpg