aktivera, mät och utvärdera

Skräddarsydd webbutbildning

Synliggör organisationens värderingar och vad de innebär i praktiken. Dela kunskap från egna medarbetare och ledande experter genom film, intervjuer, quizar och spel.

Frigör tid för utbildning

 • Gå kurs via dator, telefon eller läsplatta

 • Välj när och var du gör kursen, i små eller stora portioner

 • Slipp fasta kursdatum och konferenslokaler

Håll kunskap aktuell

 • Erbjud kursen till nyanställda

 • Repetera årligen och använd kurser som kunskapsbank

 • Diskutera aktuella avsnitt i arbetsgruppen

Sammanbind kurs och vardag

 • Filmscener och intervjuer ger konkreta målbilder

 • Interaktiva moment ger övning

 • Följ upp med seminarier där ni tillämpar kunskaperna

 
Alexander Offerings02_02.png
 
steck_rod2.gif
 
Alex1.jpg

"Mycket bra och konkreta tips och lösningar. Tydlig föreläsare, rolig och engagerad. Man drogs med i det han pratade om"

Deltagare, Hot och våld för kommunanställda

 

föreläsning och seminarium

Träffa våra erfarna experter inom hot och våld

Ta del av den senaste kunskapen under föreläsningar och seminarier som anpassas till era behov.

Under halv- eller heldagar utgår vi från er situation och lägger stor vikt vid förebyggande åtgärder. Vi arbetar med era exempel för att åskådliggöra modeller, teorier och metoder.

Vi genomför föreläsningar och seminarier

 • som fristående aktivitet

 • som uppföljning till webbutbildning

Vi skräddarsyr innehållet efter era önskemål och kan lägga tyngdpunkten vid en särskild problematik, klientgrupp eller miljö.

Vi har arbetat med konflikter, hot och våld i över tjugo år och vår styrka är att tillämpa teoretisk kunskap på verkliga fall.

 
 
bild.jpg
 

praktiska metoder för TRYGGHET och säkerhet

Taktiskt uppträdande och självskydd

Vi förbereder personal inför risksituationer genom att arbeta med verktyg som uppmärksamhet, förberedelser och riskbedömning.

 • Lär dig planera och arbeta taktiskt

 • Känn igen typiska riskbeteenden

 • Använd miljö, avstånd och planering

 • Träna samarbete i svåra situationer

 • Lär dig tekniker för losstagning, kontroll och nödvärn

 
steck_rod2.gif
 

Insikter & åsikter,Artiklar & kunskap

Bloggen

Följ vårt arbete med att göra svenska arbetsplatser tryggare och säkrare.

Läs om våra projekt och hitta aktuella studier och artiklar om allt som berör säkerhet, konflikter, hot och våld.

 
 
Blogg_3.jpg