Bestående lärdomar

Vi fördjupar och befäster kunskaper från webbutbildningen under seminarier med er, där vi tillsammans arbetar med era exempel och verkliga händelser.

Denna form av ”blandat lärande” gör att vi kan nå längre och få mer effekt än vid traditionell föreläsning, eftersom deltagarna redan har goda förkunskaper.

Kombinationen av interaktiv webbutbildning och traditionellt seminarium förenar det bästa av två världar och ger förutsättningar för djupa och bestående lärdomar.

Alexander Offerings02_01.png
 
steck_rod2.gif
 
 

Vilket innehåll kan ingå?

Kurser som anpassas noga till organisationens behov ger bäst effekt. Därför kartlägger vi deltagarnas situation och utformar innehållet tillsammans med kunden.

Hero_tva-kvinnor.jpg
 
 

Vilka områden brukar efterfrågas?

 • Svåra samtal och bemötande - besvärliga personer, trakasserier, hot och otillåten påverkan

 • Aktivt lyssnande - bemöt aggressivitet och starka känslor

 • Negativa besked - avslag, nej och gränsdragningar

 • Lågaffektivt bemötande - bemöt personer med svårigheter att hantera stark affekt

 • Motiverande samtal - möt motstånd och skapa samarbete

 • Mental förberedelse - planera inför svåra situationer

 • Självinsikt - hantera provokationer och förstå egna triggers

 • Taktik - arbeta säkert i riskmiljöer

 • Stress - hantera egen och andras stress

 • Krisreaktioner - reaktioner i samband med hot

 • Suicidhot - tips och råd då någon hotar att ta sitt liv

 • Stöd - ta hand om dig själv och stötta andra

 • Risk- och säkerhetsbedömningar - känn igen särskilt riskfyllda beteenden

 • Hantera hot - värdera och hantera verbala hot och hotfulla beteenden

 • Alkohol och droger - bemöt personer som är påverkade

 • Psykisk ohälsa - bemöt personer med olika former av psykisk ohälsa

 • Osynliga funktionsnedsättningar - bemöt personer med autism, adhd, intellektuell funktionsnedsättning eller demenssjukdom

 • Rättshaverister och stalkers - strategier för att bemöta och begränsa problem

 • Instrumentell aggressivitet - hantera beräknande aggression och otillåten påverkan

 • Kriminell verksamhet - branschanpassade metoder att förebygga brott

 • Roller och samarbete - ledarskap och samarbete vid påfrestningar och kriser

 • Normer och säkerhetskultur - förebygg risker i vardagen

 • Föreskrifter och checklistor - väck liv i viktiga dokument

 • Riskanalys och rutiner - rutiner som blir en del av vardagen

 
 
steck_rod2.gif
 
 

Se film om hur våra webbutbildningar utformas.

 
 
steck_rod2.gif
 
Hot_vaald_polis.jpg
 

evidensbaserad praktik

Vilken kunskap baseras kurserna på?

 • Forskning inom konflikt- och affektteori

 • Kunskap från utvecklingspsykologi och neuropsykologi

 • Studier om bemötande och kommunikation

 • Forskning om arbetsmiljö och säkerhet

 • Beprövad erfarenhet från just er bransch

 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter och ISO 45001

Vi skräddarsyr dessutom webbutbildningar med hjälp av enkäter och kunskap från er egen organisation.

 
 
 

Sagt om våra webbutbildningar

”Online-utbildningen var mycket bra! Trots att den var två timmar gick tiden fort.”

Deltagare socialtjänsten okt 2018

 ”Bra att sitta i lugn och ro vid egen dator och bestämma själv när jag ville göra det. Mycket intressant och lärorikt.”

Deltagare Eksjö kommun, sep 2016

”Mycket bra utbildning: omväxlande, pedagogisk, kunde ses i omgångar, bra med flera medverkande“

Deltagare webbutbildning, Eksjö kommun, jan 2016 


“Bra att man fick svara på frågor så man höll sig aktiv. Bra och intressanta tips. Bra att man fick se olika situationer.”

Deltagare webbutbildning, Stockholm stad, 2017


”Bra med vardagliga exempel med skådespelare och avspända och lugna samtal med experter och andra som gjorde att det blev väldigt intressant att lyssna!”

Deltagare webbutbildning Södermalms Stadsdelsförvaltning, okt 2017

“Mycket bra, både utbildningen online och seminariet! All personal borde få gå.”

Deltagare webbutbildning och seminarium för socialtjänsten, 2018

 
Webbutbildningen innehåller film, interaktiva kunskapssidor, frågor, intervjuer och exempel

Webbutbildningen innehåller film, interaktiva kunskapssidor, frågor, intervjuer och exempel

 
 
steck_rod.gif
 

Vilket format har våra webbutbildningar?

Vi varvar filmscener, animationer, intervjuer, quizar och simuleringar för att engagera deltagaren och variera berättandet.

 • Filmscener och berättelser skapar målbilder och ömsesidig förståelse.

 • Intervjuer med medarbetare och experter ger trovärdighet och levande kunskap.

 • Quizar, spel och simuleringar skapar övning och befäster kunskaper.

 • Korta avsnitt hjälper deltagaren behålla ett aktivt fokus.

 • Kunskapstest och diplom avslutar varje kurs.

Följ upp webbutbildningen med seminarier där vi tillämpar kunskaperna tillsammans!

 
 
Alexander Offerings02_02.png
 
 
 
Skärmavbild 2019-03-14 kl. 14.02.33.jpg
 

Hur skapas en webbutbildning?

Vi tar fram en anpassad webbutbildning genom att arbeta i ett antal steg. Detta har visat sig vara ett säkert sätt att få nöjda kunder.

 • Kartläggning och enkäter

 • Manusarbete

 • Produktion och inspelning

 • Redigering och test

 • Lansering

 • Uppföljning och utvärdering

Våra kunder granskar och godkänner varje steg i arbetsprocessen. Det garanterar ett bra slutresultat.

 
steck_rod2.gif
 
 

Webbutbildning om säkerhet för socialtjänst och kommuner

Utbildning framtagen tillsammans med Södermalms stadsdelsförvaltning.

”Vi anlitade Alexander för en säkerhetsutbildning för all personal, vilket vill säga ca 350 personer. Utbildningen skulle byggas upp för att kunna ansluta nya medarbetare över tid och användas löpande.

Alexanders sätt att ta sig an uppdraget präglades förutom mycket stor kunnighet också av en påfallande förståelse för hela verksamhetens (socialtjänst) behov och utmaningar samt stor kunskap och erfarenheter om vilka metoder och strategier vi behövde bygga upp genom utbildningen. Alexanders dialog med oss under utvecklandet och genomförandet av utbildningen var lyhörd, frekvent och mycket fokuserad på våra behov.

Resultatet blev en väldigt kundanpassad utbildning med tydlig verksamhetsanknytning, ett verkligt medarbetarinriktat tilltal, verktyg för utvärdering och ett flexibelt samt kostnadseffektivt paket med ett stort värde för oss.”

- Hanna Jakhammer, avdelningschef, Stockholm stad

 

Webbutbildning om att ingripa i publika miljöer

Utbildningen används av alla stora bevakningsbolag i Sverige och är vägledande för branschens arbete i offentliga miljöer.

”Hela utbildningen håller en mycket hög kvalité. Mycket proffsig produktion som vi gärna visar upp för våra kunder, myndigheter eller allmänheten.

Genom att använda film som utbildningsmetod bygger vi broar med verkligheten för våra kursdeltagare. Vi kan visa väl kända problem, skapa en medvetenhet och ett engagemang, samt ge kursdeltagarna en eller flera lösningsalternativ. När deltagarna avslutat utbildningen så gör de det med en positiv målbild och med konkreta råd och tips om hur man kan hantera komplicerade situationer, som att bli filmad vid t.ex. ett ingripande.”

– Per Martelius, Projektledare/Utbildningsledare, Bya – Bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämndVår webbutbildning om konflikthantering i publika miljöer används av alla stora bevakningsföretag.

 
steck_rod2.gif
 

INSIKTER & ÅSIKTER, ARTIKLAR & KUNSKAP

Bloggen

Följ vårt arbete med att göra svenska arbetsplatser tryggare och säkrare.

Läs om våra projekt och hitta aktuella studier och artiklar om allt som berör säkerhet, konflikter, hot och våld.

 
 
Blogg_3.jpg