Alexander Tilly

Leg. psykolog och en av Sveriges mest anlitade experter inom området konflikter, hot och våld.

”Syftet med min verksamhet är att hjälpa människor hantera konflikter och hotfulla situationer på ett säkert och konstruktivt sätt. Sedan 20 år har jag utbildat och föreläst om bemötande, hot och våld. Jag har förmånen att få träffa människor från alla delar av samhället och diskutera frågor som rör värderingar, världsbild och personlighet. Jag har ett fantastiskt spännande jobb!”

Med stor egen erfarenhet av att möta våld och gedigen akademisk utbildning, förenar Alexander forskningsbaserad kunskap och användbar praktik. Det gör honom till en efterfrågad föreläsare om hur aggression behöver bemötas med både dialog och principfasthet.

Alexanders förmåga att göra svåra frågor konkreta uppskattas av verksamheter i hela Sverige.

Erfarenhet

 • Leg. psykolog (KBT) och Fil. kand. teoretisk filosofi.

 • Författare till boken “Förebygg hot och våld på jobbet”, nominerad till Årets Arbetsmiljöbok 2014.

 • Sakkunnig 2017-2018 i Regeringsuppdrag till Polismyndigheten om bemötande av personer med psykisk ohälsa.

 • Undervisat i konflikthantering vid Polishögskolan och tränat polisens kris- och gisslanförhandlare.

 • Arbetat som ordningsvakt i Stockholm under många år.

 • Mångårig erfarenhet självförsvarsträning. Tävlat i Shorinji Kempo på internationell nivå, bl.a. Europamästare. Håller självförsvarsseminarier i Sverige, Finland, Ryssland och Tyskland.

 
content band2 .jpg
Alex5.jpg

”Vågar påstå att både innehåll och genomförande var något av det mest fängslande och lärorika jag upplevt.”

Deltagare, kurs om Krisstöd för bevakningsbranschen, 2016

 
steck_rod2.gif
 
 
si_logotype_300x80.png
 
 
 

de senaste tekniska lösningarna

Sustainable Interaction

Skapar den senaste generationens interaktiva webbutbildningar, med de bästa pedagogiska verktygen och den senaste tekniken. Tillsammans med psykolog Alexander Tilly och partners bygger vi skräddarsydda utbildningar om hot och våld.

Sustainable Interaction omvandlar psykologiska och pedagogiska teorier till innovativa produkter för förändring och framsteg. Vi utforskar, utvecklar och förbättrar skärningspunkten mellan psykologi och teknik.

 • Våra webbutbildningar innehåller interaktiva moment, spel och ger möjlighet att mäta och återkoppla resultat på individ- och gruppnivå, mer än bara en utbildningsfilm.

 • Ger er full kontroll över slutproduktens utformning. Vi säljer inte en färdig modell, utan skapar skräddarsytt innehåll tillsammans med er.

 • Våra kurser kräver ingen teknisk anpassning från er - vi löser allt.

 • Vi levererar webbutbildningar till organisationer med upp till 100 000 deltagare.

Bland våra produkter finns utbildningar om hot och våld, helhetslösningar som krävs för ett hållbart och långsiktigt spelansvarsarbete och tekniska, KBT-baserade lösningar och verktyg för patienter och behandlare.

Vi arbetar med kunder som:

Stockholms stad, Trollhättan, Familjebostäder, Stockholmshem, Folkhälsoinstitutet, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), ATG, Loterie Romande, Atlantic Lottery, Norsk Tipping och Svenska Spel.

 


 
steck_rod2.gif
 

ämnesexperter

Erik Jönsson

Senior säkerhetsrådgivare, pedagog, handledare och f.d. polis.

“Det som driver mig i både mitt föreläsande och utbildande är den fantastiska känslan av att förändra och påverka. Vägen dit för mig går via att vara personlig i mötet och beskriva teorier, metoder och modeller utifrån mina och deltagarnas praktiska erfarenheter. Att förenkla det svåra utan att tappa komplexiteten i ämnet.”

Erfarenhet

 • Över 25 års erfarenhet av arbete som polis i yttre tjänst och arbetade länge som lärare i kommunikation, självskydd och konfliktlösning på Polishögskolan.

 • Specialkompetenser inom konflikthantering, taktik, självskydd, kommunikation, HLR, vapen och pedagogik.

 • Delaktig i utveckling av Polismyndighetens taktiska koncept i folksamlingar, utredning av hur pepparspray används och den taktik Polismyndigheten tillämpar vid s.k. pågående dödligt våld, t.ex. skolskjutningar och terrordåd.

 • Anlitas av Socialtjänsten, HVB-hem, myndigheter, sjukhus, skolor, vårdcentraler och inom bevakningsbranschen.

 • Arbetar med organisationer som Stockholm stad, Göteborg stad, Trollhättans kommun, Domstolsverket, Stockholmshem, Familjebostäder, Rikshem, Helsingborgshem, Svenska Kyrkan, Stadsmissionen, Frälsningsarmén, Nokas, Securitas, Keolis, Stena Line och PostNord.

“Det bästa är att Erik utgår från sig själv med egna händelser som exempel och att han låter deltagarna vara med aktivt.”

Deltagare, föreläsning för vårdpersonal

“Märks att du verkligen vet vad du pratar om Erik, har mycket erfarenhet, men är ändå ödmjuk inför att det finns flera sätt att gå till väga.”

Deltagare, föreläsning för kommuner

 
 
 
Erik_Jonsson.jpg
steck_rod2.gif
 
Vi samarbetar med de främsta experterna i branschen.

Vi samarbetar med de främsta experterna i branschen.

 

spetsKompetens inom säkerhet och arbetsmiljö

Expertnätverk

Vi har ett stort nätverk av kvalificerade psykologer, poliser och andra sakkunniga inom säkerhet och arbetsmiljö.

Våra psykologer och säkerhetsexperter har anlitats i regeringsuppdrag, av Bergwallkommissionen och utbildat polisens kris- och gisslanförhandlare.

Vi samarbetar med kvalificerad expertis inom risk- och säkerhetsbedömning, krishantering, krisledning, personbedömning, personskydd, akutsjukvård, ISO-certifiering och andra relevanta områden.

Vårt team kombinerar akademisk spetskompetens med stor praktisk och teknisk erfarenhet och vi producerar utbildningar från idé till färdig produkt med sakkunniga i alla led. 
steck_rod2.gif
 

Våra kunder

“Vi är stolta över förtroendet det innebär att anlitas av Domstolsverket, Karolinska Institutet, Skånes Universitetssjukhus, Uppsala Universitet, ICA, Amnesty International, Svenska Kyrkan, Rikspolisstyrelsen, Stockholm Stad, Avarn Security, Malmö Stad, Securitas, Finansförbundet, Göteborg Stad, Blekinge Landsting, Capio S:t Görans Sjukhus, Polismyndigheten och en mängd andra kommuner, landsting, företag och myndigheter runt om i Sverige.

 
logos_03.jpg
 
 
steck_rod2.gif
 

INSIKTER & ÅSIKTER, ARTIKLAR & KUNSKAP

Bloggen

Följ vårt arbete med att göra svenska arbetsplatser tryggare och säkrare.

Läs om våra projekt och hitta aktuella studier och artiklar om allt som berör säkerhet, konflikter, hot och våld.

 
Hero_Blog-1.jpg
Blogg-hero2.jpg