Scenariobaserad träning

Vi förmedlar grundläggande principer för ett säkert arbetssätt och övar i scenarion med stegrande komplexitet.

Våra koncept är en vidareutveckling av Polismyndighetens taktik och självskydd som vi anpassar till civil verksamhet med inslag från bevakningsbransch, vård och budo.

 • Träna på att göra medvetna val i utsatta situationer.

 • Öva din uppmärksamhet och känn igen tecken på riskbeteenden.

 • Använd miljö, avstånd och placering för att styra ett händelseförlopp.

 • Skapa en reträttväg ur trängda lägen.

 • Träna samarbete, skapa en gemensam lägesbild och kommunicera under stress i riskmiljöer.

 • Tydliggör roller, förväntningar och samsyn inför risksituationer.

Självförsvarstekniker bör tränas regelbundet för att kunna tillämpas mot personer som har avsikt att skada.

 • Lär dig använda distraktion och överraskning för att återta kontroll i utsatta situationer.

 • Träna tekniker för losstagningar, kontroll och transport.

 • Lär dig nödvärn och metoder att avbryta typiska angreppsformer.

Vi balanserar en trygg pedagogisk situation med lagom utmanande moment. Under självskyddskurser arbetar vi i små grupper för att alla ska få personlig coachning.

 
 
bild.jpg
Hot_vaald_polis.jpg
 
steck_rod2.gif
 
 

Bestående lärdomar

Vi fördjupar och befäster kunskaper från webbutbildningen under seminarier med er, där vi tillsammans arbetar med era exempel och verkliga händelser.

Denna form av ”blandat lärande” gör att vi kan nå längre och få mer effekt än vid traditionell föreläsning, eftersom deltagarna redan har goda förkunskaper.

Kombinationen av interaktiv webbutbildning och traditionella seminarier förenar det bästa av två världar och ger förutsättningar för djupa och bestående lärdomar.

 
 
steck_rod2.gif
 
bild_forelas.jpg
Hot-och-vald-2.jpg

Vi drar lärdomar och undersöker alternativa sätt att lösa en situation under varje kursmoment.

Våra kurser om taktik och självskydd utformas i nära samarbete med uppdragsgivaren.

 

Taktik och självskydd

Hur ser en kurs ut?

Under våra kurser varvas teori, övning, analys och feedback. Vi strävar efter att våra deltagare ska växa i sin yrkesroll genom att tillsammans med oss ta steg ur sin komfortzon. Vi vidareutvecklar styrkor hos varje deltagare och ger tips om områden att förstärka.

Inledande föreläsning och diskussion

 • Nuvarande kunskapsnivå och befintlig “verktygslåda”.

 • Grundläggande principer för taktik, kommunikation och säkerhet.

 • Beslutsfattande vid stress och begränsad information - OODA-loopen.

 • Psykologisk påverkan i krissituationer.

Övningar med stegrande svårighetsgrad

 • Kommunikation

 • Riskbedömning

 • Lägesbilder

 • Stresshantering

 • Fysiska tekniker

 

Uttalanden om våra kurser

konferance.jpg
 

"Bra upplägg och väl utfört, intressant material och enkla metoder som har bra grund. Jag blev positivt berörd. Tack så mycket!"

Hot och våld för kommunanställda, 2018

"Mycket bra och konkreta tips och lösningar. Tydlig föreläsare, rolig och engagerad. Man drogs med i det han pratade om"

Hot och våld för särskilt boende, 2017

"Detta var en tänkvärd och bra kurs. Har börjat tänka på saker jag aldrig tänkt på förut."

Hot och våld för socialtjänsten, 2018

steck_rod2.gif
 

INSIKTER & ÅSIKTER,ARTIKLAR & KUNSKAP

Bloggen

Följ vårt arbete med att göra svenska arbetsplatser tryggare och säkrare.

Läs om våra projekt och hitta aktuella studier och artiklar om allt som berör säkerhet, konflikter, hot och våld.

 
 
Blogg_3.jpg