Kurs om att förebygga och hantera hot och våld inom hälso- och sjukvård

Förebygg och hantera hot och våld inom hälso- och sjukvård

Höll kurs om att förebygga och hantera hot och våld inom hälso- och sjukvård den 13 nov i Stockholm. 

Vi arbetade med frågor som:

  • Faktorer som ökar risken för hotfulla situationer och hur de kan minimeras

  • Strategier för att förebygga och minska risker

  • Vetenskapliga perspektiv på aggressivitet och hotfulla klienter

  • Metoder att hantera hotfulla situationer akut

  • Verktyg för att ge negativa besked och upprätthålla viktiga principer och regler

  • Enkla modeller för analys av svåra situationer

  • Lågaffektiva principer

  • Aktuell lagstiftning och rutiner

Väl mött!


 
Alex Tilly