Hot och våld mot psykologer

Blev intervjuad om hot och våld mot psykologer – när behandlingsperspektiv kan krocka med säkerhetsperspektiv.

”27 procent av psykologerna har utsatts för hot och våld i sitt yrke. Psykologen och författaren Alexander Tilly, som specialiserat sig på hot och våld i arbetslivet, rekommenderar psykologer att våga stå fast vid de spelregler man upprättat för relationen med klienten och att öka riskmedvetenheten i sitt dagliga arbete.”

”Han framhåller risken i att psykologer förklarar hot och våld med att klienten saknar insikt, kunskap och förståelse kring hur de ska hantera situationen på ett effektivt sätt och därför tar till hot och våld. Många är i själva verket väl medvetna om vad de gör och använder manipulation för att få sin vilja igenom. Inte minst om det finns något att vinna, som ett utlåtande eller en förmån.”

karriarpsykolog-artikel-hotochvald

Alex Tilly