Förebygg och hantera påverkansförsök

Talade 15/5 om att känna igen och motverka manipulation, trakasserier och hot under Partsrådets workshop om Brås handbok ”Att förebygga och hantera påverkansförsök”.

Hur kan typiska tecken på påverkansförsök se ut?
Varför räcker det inte med lågaffektivt bemötande?
Hur kan myndighetspersoner bemöta påtryckningar av olika slag?

De som utsätter myndighetspersoner för påverkansförsök kan göra det på många olika sätt. Jag beskrev därför principer och metoder för att bemöta olika typer av aggressiva eller manipulativa beteenden.

Exempel på hur de som utsätts beskriver de som utövar otillåten påverkan:

– personer i en desperat situation
– personer med trolig psykiatrisk diagnos
– personer med missbruk
– rättshaverister
– enskilda kriminella
– organiserade kriminella
– personer från löst organiserade gäng
– extremister
– aktivister
– övriga (t.ex. professionella lobbyister/påverkare)

Företrädare för över 40 myndigheter var på plats. Tack Annika Nilsson för förtroendet och tack Johanna Skinnari m.fl. för stimulerande samtal!

https://www.bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2017-03-29-att-forebygga-och-hantera-paverkansforsok.html


Alex Tilly