Omgiven av idioti...

"Författaren och föreläsaren Thomas Erikson är Årets förvillare 2018." (VoF)

Thomas Eriksson verkar vara en skicklig föreläsare och säljare. Men bekymmersamt om offentlig verksamhet använder dylika metoder som grund för urval och grupputveckling.

Från Filter: ”Det handlar inte om att han har förenklat vetenskap och gjort den tillgänglig genom sina böcker, föreläsningar och numera webbkurser som man kan köpa för 490 kronor via Aftonbladets hemsida. Det finns överhuvudtaget ingen vetenskaplig grund. Snarare går metoden emot vad forskarna säger om såväl kommunikation och personlighetsanalys som teambuilding.”

Vetenskap och Folkbildning (VoF)

Omgiven av idioti, artikel i Filter

Alex Tilly