Föreläser på Gilla Jobbet

Jag ger fyra föreläsningar om att förebygga hot och våld under arbetsmiljökonferensen Gilla Jobbet, 24 och 25 oktober på City Conference Centre, mitt i Stockholm.

”Alexander Tilly är legitimerad psykolog och utbildar inom konflikt, hot och våld i arbetslivet. Han har varit sakkunnig i regeringsuppdrag till polismyndigheten, utbildat krisförhandlare och är författare till boken ”Hot och våld på jobbet”. Under seminariet beskriver han olika delar i arbetet för att förebygga hot och våld, och hur man kan minska effekterna av inträffade händelser:

• Faktorer som ökar risken för hotfulla situationer

• Strategier för att förebygga och minska risker

• Metoder för att hantera hotfulla situationer akut”

https://gillajobbet.se

Alex Tilly