Seminarium om konflikthantering för prefekter och andra chefer vid Uppsala universitet.

Seminarium om konflikthantering för prefekter och andra chefer vid Uppsala universitet.

”Seminariet äger rum måndag 13 maj 2019, kl. 13.00-16.00, och fokuserar på hur vi kan hantera hotfulla eller obehagliga situationer samt motverka att konflikter trappas upp.

Under seminariet presenteras metoder för nedtrappning liksom olika sätt att kommunicera i mötet med aggressivitet och gränsöverskridande beteenden.

Utifrån deltagarnas egna exempel presenteras praktiska tips och konkreta verktyg som bidrar till en tryggare och säkrare arbetsmiljö.

Seminarieledare är Alexander Tilly, föreläsare, leg. psykolog och specialiserad på utbildningar om konflikter, hot och våld. Han genomförde en mycket uppskattad föreläsning för Uppsala universitets krisorganisation hösten 2018.

Alexander föreläser regelbundet, har utbildat polisens krisförhandlare, är författare till "Hot och våld på jobbet" och var under 2017 sakkunnig i ett regeringsuppdrag till Polismyndigheten om psykisk ohälsa.”

Tack för en spännande eftermiddag på Evolutionsbiologiskt centrum Greta Hogstad, Annika Nittmar, David Beskow och Karin Allera och övriga medverkande!

Glömmer som vanligt att ta bild under föreläsningen så det blir ännu en selfie utanför.

Alex Tilly