Psykisk ohälsa, utsatthet och otrygghet bland unga

Workshop i Malmö om ungas utsatthet och otrygghet kopplat till konflikter.

Många unga människor ändrar sina vanor pga. rädsla. De försiktighetsåtgärder som tas urgröper såväl trygghet, rörelsefrihet och samhällskontrakt. I väntan på verksamma åtgärder från politiker och myndigheter behöver den som utsätts rustas med rätt kunskap.

  • Mer än var tredje kvinna mellan 16 och 24 år uppger att de har utsatts för sexualbrott under det senaste året. Det är fem gånger så många offer som för fem år sedan. Brå (NTU) 2018

  • 42 procent av kvinnorna mellan 20 och 24 år uppger att de ofta valt en annan väg eller ett annat färdsätt för att de känt sig otrygga och oroliga för att utsättas för brott. Motsvarande andel bland män i samma åldersgrupp är 16 procent. Brå (NTU) 2018

  • Över 36 procent av kvinnorna mellan 16 och 24 år upplever otrygghet vid utevistelse kvällstid. Brå (NTU) 2018

  • Under 2019 års andra kvartal anmäldes 637 rån mot barn och unga under 18 år, det är närmare ett tiotal rån om dagen. (Brå, 2019)

Tack Sustainable Interaction Sweden AB, Mentalpiloterna och alla 140 engagerade deltagare från socialtjänst, skola, HVB och andra verksamheter!

Önskar att jag själv som ung hade fått fler verktyg att navigera i en föränderlig omvärld.

Alex Tilly