Om olovlig andrahandsuthyrning och svarthandel med hyreskontrakt

”Drar regeringen fängelsekortet mot Airbnb-hipsters?”

Nya regler i hyreslagen om svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning - ett mycket givande frukostseminarium arrangerat av Fastighetsägarna.

”Hälften av alla lägenhetsbyten i Stockholm involverar kriminella element”

"Detta är en samhällshotande miljardindustri med kopplingar till organiserad brottslighet som beräknas ge större intäkter än narkotikahandel."

I kölvattnet följer människohandel, våldsbrott, otrygghet, inhyrda som lever med persienner neddragna, barn som inte får leka på gården eller vistas hemma dagtid osv...

Hur kommer dessa ärenden hanteras av redan hårt belastade rättsinstanser?

Leder avhysningar från oriktiga bostadsförhållanden till att barnfamiljer hamnar hos socialen?

Medför hotade ekonomiska intressen från aktörer med våldskapital ökad risk för hot eller våld mot bostadsbolagens medarbetare?

Många bolag inom branschen rustar sin personal inför ökade påfrestningar.

Stort intresse för våra webbutbildningar och trygghet och säkerhet, förra veckan påbörjade vi nya produktioner för både Sveriges Allmännytta (f.d. Sabo) och Framtidenkoncernen.

Tack Marie Öhrström och Fastighetsägarna! https://lnkd.in/gmCjPVg

Alex Tilly