Jusek: Förebygg hot mot myndighetsanställda

"Både mental och rumslig förberedelse har stor betydelse, menar både Mikael Svensson på Åklagarmyndigheten och Alexander Tilly.

– Om man blir överrumplad så reagerar man mer instinktivt och mycket är beroende på dagsform och humör. Om man är mentalt förberedd så ökar chansen att man kan behålla lugnet och använda en strategi man funderat på i förväg. Då slipper man improvisera och chansen att man fattar kloka beslut ökar, förklarar Alexander Tilly.

I Sverige är vi ganska styrda av att vara artiga, men i en hotfull situation måste man bryta mot normen, menar han. – Då är det en stor fördel att, innan mötet, ha tänkt på var man sitter och olika sätt att avbryta en obehaglig situation. När vi ställs inför ett hot eller blir utsatta för våld så reagerar människor väldigt olika.

– Det finns ju en hel del modern krisforskning som visar att ingen typ av händelse rubbar oss på samma sätt som hot, våld och fientlighet från andra människor. Det påverkar ofta vårt grundförtroende för andra."

Jag skulle även vilja lägga till formuleringar av typen "vi polisanmäler alla hot" under avsnittet "beskriv konsekvenser". Förutsatt att man inte är i direkt fysisk fara.

https://www.jusek.se/tidningenkarriar/artiklar/2018/8/uppdrag-att-forebygga-hoten/

Alex Tilly