Utbildning för Linköpings universitet

Strålande engagemang under vår utbildningsserie för Linköpings universitet.

Tack för spännande och roliga diskussioner om ett svårt men viktigt ämne.

Svåra samtal och hotfulla situationer uppstår ofrånkomligen i en organisation med 30 000 studenter och 4000 anställda.

Vi diskuterade bl.a. sätt att möta reaktioner vid negativa besked, kritik, kriser och psykisk ohälsa.

Vilka mönster förknippas ofta med infekterade konflikter?

Vad är extra viktigt vid kontakt med personer med psykisk ohälsa eller osynliga funktionsnedsättningar?

Hur arbeta förebyggande och hur hantera akut hotfulla situationer?

Spännande att arbeta med en organisation som tar frågorna på stort allvar.

Alex Tilly