Vår webbutbildning om bemötande och trygghet för socialtjänsten får 4,7 av 5 i betyg

Allt fler verksamheter använder vår webbutbildning om bemötande och trygghet för socialtjänst och kommuner.

Den är framtagen med hjälp av omfattande enkäter och en analys av de risker som finns inom vård, omsorg och myndighetsutövning. Kunskapen baseras på intervjuer med erfarna medarbetare och på forskning från fält som neuropsykologi, affektteori, konfliktteori och krishantering.

Kursen innehåller metoder från motiverande samtal, lågaffektivt bemötande och kognitiv beteendeterapi och ger kunskap om områden som nedtrappning, riskbedömning vid hot, suicidhot, stress, psykisk ohälsa, beroende, osynliga funktionsnedsättningar och förebyggande säkerhetsarbete.

Våra webbutbildningar blandar filmscener med målbilder för bemötande och intervjuer där erfarna medarbetare och sakkunniga från olika professioner delar sin kunskap. Formatet levandegör policydokument om arbetsmiljö och säkerhet. Kurs och vardag kan vävas samman genom uppföljande seminarier där kunskaper från utbildningen appliceras på era egna fallexempel.

I dagsläget får utbildningen 4,7 av 5 av våra användare.

Alex Tilly