ISO 45001 om arbetsmiljö

Spännande diskussioner om den nya standarden för arbetsmiljö 45001 i Kommittén för arbetsmiljöledningssystem!

"Ett offensivt arbetsmiljöarbete är strategiskt viktigt för de flesta organisationer idag. Konkurrensfördelarna visar sig både vid rekrytering av personal, vid upphandlingar och i PR-sammanhang. Att använda standarderna inom arbetsmiljöledningssystem gör det enklare att arbeta med dessa frågor. Just nu pågår utveckling av en internationell handbok som stödjer implementering av ISO 45001."

https://www.youtube.com/watch?v=GO7Wgk06bsE

Alex Tilly