Trygghets- och säkerhetsutbildning för Familjebostäder

I mars lanserade vi vår senaste webbaserade Trygghets- och Säkerhetsutbildning tillsammans med Familjebostäder!

Filmscener som ger målbilder för bemötande varvas med intervjuer med personal och sakkunniga från olika professioner. Vi följer upp webbutbildningen med seminarier där kunskaperna tillämpas på egna fallexempel. Kurs och vardag länkas då samman.

Stimulerande att samarbeta med ett bostadsbolag som tar det systematiska arbetsmiljöarbetet på allvar och ser de strategiska fördelarna med utbildningskoncept som består över tid, kan utvärderas och baseras på evidensbaserad praktik. Tack Jonas Schneider, Lars Nylund och Daniel Sedighha Mattsson!

Alex Tilly