Föreläsning för Hovrätten över Skåne och Blekinge

Idag föreläsning för 90 medarbetare på Hovrätten över Skåne och Blekinge. Angeläget att rusta viktiga myndigheter mot otillåten påverkan som hot och trakasserier.

Tack säkerhetschef Anna Graninger, bitr. säkerhetschef Dan Göthed och alla medverkande domare, assessorer, fiskaler, föredragande, sekreterare, handläggare och ordningsvakter. Och tack till Jonas på bilden.

Noterar att det som uppskattas särskilt mycket i våra utbildningar är:

- konkreta tips om hur upprörda och hotfulla personer kan bemötas

- kunskap om olika typer av aggression

Vi avslutade med att prata om hur vi kan påverkas av att under längre tid arbeta med psykologiskt påfrestande uppgifter och hur sekundär traumatisering kan motverkas.

Alex Tilly