Föreläsning för Åklagarmyndigheten om otillåten påverkan

Igår hade jag förmånen att få diskutera otillåten påverkan med Rådet för säkerhetsfrågor inom Åklagarmyndigheten. Tack för engagerande och insiktsfulla exempel. Aggression och påtryckningar behöver hanteras olika utifrån vad som motiverar gärningspersonen!

Vi konstaterade också värdet av att arbeta proaktivt, att policy och verklighet behöver överensstämma och att en organisation måste stå samlad inför olika former av otillåten påverkan.

Många myndigheter märker en ökning av hot och trakasserier mot sina anställda. I Brås rapport ”Otillåten påverkan mot myndighetspersoner” analyseras detta ingående. För att dela erfarenheter och kunskap berättade därför Lars Tonneman och Charlotte Löfström, från polismyndighetens verksamhetsskydd, om hur de arbetar med att stärka skyddet för sina medarbetare.

Tack säkerhetschef Mikael Svensson

Alex Tilly