Föreläste om psykisk ohälsa och suicid vid Chalmers

Föreläste om psykisk ohälsa och suicid på Säkerhetskonferensen vid Chalmers. Pratade om riskfaktorer, varningssignaler och bemötande.

Under 2017 tog totalt 1 182 personer över 15 år sitt liv, 838 män, 344 kvinnor. Det är fyra gånger fler än de som dör i trafiken. 20% av alla självmord sker under storhelgerna.

Små tecken på medmänsklighet kan avgöra

Odla förtroende i vardagen - ökad chans se tidiga tecken

Våga ställ direkta frågor - akut och förebyggande

Var vän/medmänniska, inte dr

Tack Christina Boman, Erik Eliasson och alla deltagare som bidrog med kloka reflektioner och exempel.

Alex Tilly