Om svåra samtal för LO's arbetsmiljökommitté

Föreläsning om svåra samtal för LO’s arbetsmiljökommitté.

  • Vi diskuterade hur principen ”LEA” kan skapa trygghet i mötet med upprörda personer.

  • Vi pratade om att det alltid finns risk för upptrappning då vi sätter gränser och att det bidrar till att vi ofta gör det för sent.

  • Vi diskuterade hur förståelse behöver balanseras med tydlighet och hur man kan bli tydligare i sin kommunikation.

  • Vi pratade om vikten att lära sig känna igen instrumentell aggression för att minska risken för manipulation.

  • Vi pratade om vanliga misstag i mötet med personer som använder hot och andra påtryckningar.

Deltagarna var regionala skyddsombud och huvudskyddsombud från Kommunal, Byggnads, Målarna, Pappers, Fastighets, Transport, Elektrikerna, IF metall, SEKO, Livs, Handels och HRF - tack för spännande exempel och mycket klokhet!

Alex Tilly