Hot och våld mot bussförare och tågvärdar

Studie om hot och våld mot bussförare och tågvärdar från Nationellt Kunskapscentrum för Kollektivtrafik.

Bekräftar de berättelser jag hör då jag träffar dessa mycket utsatta yrkesgrupper. Hade förmånen att få träffa erfarna och kloka förare många utbildningar jag höll genom Prevent. Efteråt skrev jag handledarmaterialet “Konflikttipsaren för bussförare” som fortfarande används.

Från studien:

”Studier om våld i bussbranschen pekar på att så lite som 10 procent av inträffade händelser rapporteras.”

”Det finns ett behov av att utrusta bussförare och tågvärdar med en verktygslåda av tillvägagångssätt att använda sig av för att så långt som möjligt undvika att hamna i en eskalerande konflikt som riskerar att få fysiskt våld som konsekvens. Utbildningar för detta finns och trafikföretagen erbjuder medarbetare utibildning i konflikthantering, men dessa måste vara återkommande och obligatoriska, även för de som hävdar att de aldrig hamnar i en konflikt.”

”Det är samtidigt viktigt att tydliggöra att det inte handlar om en enskild medarbetare när ett tillbud inträffar. Ett verbalt eller fysiskt påhopp mot bussförare eller tågvärd är ett påhopp mot trafikföretaget och mot kollektivtrafikmyndigheten. Att fysiskt angripa en bussförare eller tågvärd är våld mot tjänsteman. Därför är det viktigt att arbetsgivare och uppdragsgivare samfälligt agerar för att stötta de anställda i kollektivtrafiken och gemensamt kommunicerar att hot och våld mot kollektivtrafikens medarbetare är ett angrepp mot gemensamma samhällsfunktioner. Det är också anledningen till att alla tillbud måste rapporteras.”

Studien

Alex Tilly