Utbildning för Kronofogden

Två spännande dagar med Erik Jönsson och Kronofogdemyndigheten i Göteborg. Under ett pilotprojekt om trygghet och säkerhet arbetade vi med konflikthantering, bemötande, mental förberedelse och taktik.

En myndighet som ofta möter människor som befinner sig i en mycket utsatt situation. Hur genomföra myndighetsåtgärder i mötet med personer som brottas med t.ex. psykisk ohälsa eller missbruk? Hur förbereda sig inför kontakt med personer med stort våldskapital?

Tack alla deltagare för ert stora engagemang, tack Göran Medjed, Petra Dahlstrand och Christian Svensson för förtroendet.

Alex Tilly